fd

Cam Cephe Noktasal Bağlantılı Sistemleri

Noktasal Bağlantılı Sistemler

Taşıyıcılık: Sabit ve hareketli yüklerin etkisindeki bileşenlerin doğru boyutlandırılması sayesinde diğer sistemlerle arasında bir fark oluşmaz. Sistem bileşenleri boyutlandırılırken, derzlerde kullanılan silikonun strüktürel özelliği hesaplamalara katılmamakta ve bu durum ekstra güvenlik faktörü olarak kullanılmaktadır.

fdTaşıyıcı bileşenin cephe düzleminden ayrık olması taşıyıcı ve tespit bileşende malzeme ve konstrüksiyon çeşitliliğine imkan vermekte ve tasarımını özelleştirmektedir. Taşıyıcı bileşenin çoğunlukla iç yüzeyde olması bu bileşenin ısı değişimlerinden kaynaklanan deformasyonlardan daha az etkilenmesini sağlamaktadır. Cam yüzeyinde eğilme momenti etkisiyle çekme gerilmeleri oluştuğundan temperli camların kullanılması zorunluluğu vardır. Standart bulonlu sistemler ile standart bulonlu ve levhalı sistemlerde, cam yüzeyinde daha fazla eğilme momenti oluştuğundan daha kalın camların kullanılması gerekmektedir. Bu durum sistemin sabit yükünün artmasına neden olmaktadır.

Su sızdırmazlık: Sistemin kullanılmasıyla her yönde devam eden kesintisiz ve çıkıntısız bir dış yüzey elde edilir. Bu durum cephedeki su akışını kolaylaştırır. Derzlerdeki sızdırmazlık silikon macunlarla sağlanır. Dolayısıyla uygun macunun seçimi önemlidir.

Isısal koruma: Standart bulonlu ve levhalı sistemler ile gömme bulonlu sistemlerde yalıtım camlarının kullanılamıyor oluşu ısıl performans açısından olumsuz bir durumdur. Ancak eklemli gömme bulonlu bağlantının kullanıldığı sistemlerde, ısısal koruma için geliştirilmiş yalıtım camlarının kullanılması mümkündür. Ayrıca taşıyıcı ızgaranın örtü bileşeninden ayrık olması, taşıyıcı ızgara-çerçeve birimi yolu ile oluşacak ısı kayıplarını ortadan kaldırır.

Güneş ışınımı kontrolü: Sistem, güneş kontrolü için geliştirilmiş güneş kontrol camlarının ve güneş kontrol bileşenlerinin farklı kombinasyonlarının kullanımına uygundur. Ancak standart bulonlu ve levhalı sistemler ile gömme bulonlu sistemlerde yalıtım camlarının kullanılamıyor oluşu entegre güneş kontrol bileşenlerinin kullanımını imkansızlaştırmaktadır. Dolayısıyla doğru kombinasyonların seçilmesi sistemler arasında fark yaratmaz.

Gürültü kontrolü: Sistem, ses yalıtım değerini arttırmak için camın konstrüksiyonunda yapılan değişikliklerle oluşturulan kombinasyonların kullanımına uygundur. Ancak standart bulonlu ve levhalı sistemler ile gömme bulonlu sistemlerde yalıtım camlarının kullanılamıyor oluşu ses yalıtımı açısından geliştirilen seçeneklerin sayısını azaltmaktadır. Dolayısıyla doğru kombinasyonun seçilmiş olması sistemler arasında fark yaratmaz.

Yangın direnci: Cephe ile döşeme alnı arasındaki boşlukta estetik kaygılar nedeni ile yangın bariyeri kullanılmaması katlar arasında alev ve duman geçişine neden olmaktadır. Ancak strüktürel açıdan temperli ve/veya lamine camların kullanılmasının zorunluluğu, yangın direnci açısından avantaj sağlayan bir durumdur.

Güvenlik: Uygun cam biriminin seçilmesi sistemler arasında fark oluşturmaz. Cam panolar arasındaki bağlantının yapıştırma ve mekanik esaslı olması cam panoların dışarıdan sökülmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum sistem güvenliği açısından avantaj teşkil etmektedir.

Yapım ve montaj: Taşıyıcı ızgara-cam pano ve cam panolar arası bağlantıda kullanılan tespit bileşenlerinin ayarlanabilir özellikte olmaları nedeniyle üretim süreçleri uzamaktadır. Ayrıca cam birimleri üzerinde açılacak deliklerin yerleri ve boyutları için detaylı hesapların yapılmasına ihtiyaç duyulması ve delme işlemlerinin hassas ölçümlerle yapılması tasarım-üretim süresini ve maliyetleri arttırmaktadır. Bununla beraber şantiyedeki yerleştirme işleminde kullamlan tespit bileşen sayısının azlığı ve hafifliği yerleştirme süresini kısaltmaktadır.

Bakım ve onarım: Sistemde kesintisiz bir dış yüzey oluşu cephenin toz tutmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum temizlik ihtiyacını azaltmakta ve çıkıntısız bir yüzey olması sebebiyle temizlik işlemini kolaylaştırmaktadır. Ancak standart bulonlu ve levhalı sistemlerde, camın dış yüzünde yer yer çıkıntılar oluşturan bulon başları ve/veya levhalar cephede yerel kirlenmelere neden olmaktadır. Salt bulonlu bağlantılı sistemlerde, her bir cam pano diğerlerinden bağımsız olarak cepheye monte edilip gerektiğinde sökülebilir. Ancak standart bulonlu ve levhalı sistemlerde kullamlan levhalar, bitişik cam panolara ayrı ayrı vidalandığından cam panolar birbirinden bağımsız olarak kolayca takılıp sökülemezler.

Estetik: Estetik göreceli bir kavram olduğundan, bu sistemin kullanılması bu ölçüt bağlamında bir fark oluşturmaz. Ancak sistemde kesintisiz bir dış yüzey elde edilmesinin yanında taşıyıcı ve tespit bileşenlerdeki konstrüksiyon çeşitliliği, başarılı uygulamalarla estetik açıdan olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Estetik değerlendirme bağlamında taşıyıcı sistemin bir kriter olduğu düşünüldüğünde, sistemin sağladığı konstrüktif çeşitlilik diğer sistemlere nazaran olumlu bir özelliktir.

Arslangünoğdu Mimarlık olarak yıllardan beri süregelen sektörel tecrübe ve profesyonel ekibimizle Cephe Sistemleri, Mimarlık ve İnşaat alanlarında çözüm odaklı projeler sunuyor, Kurumsal Çözüm Ortağınız olarak hizmet veriyoruz. Bahçeşehir Mimarlık, Bahçeşehir Cephe Sistemleri, Bahçeşehir İnşaat

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*