dis cephe conta fitil

Cam Cephe Strüktürel Silikon (Taşıyıcı Macun)

Strüktürel Silikon (Taşıyıcı Macun)

Strüktürel Cephe silikonu, iki komponentli, nötr bir yapıştırıcı olup cam, metal ve diğer yapı malzemelerinin konstrüktif bağlanması için özellikle dizayn edilmiştir. Taşıyıcı macun olarak silikonun tercih edilmesinde aşağıdaki etkenler önemli olmaktadır.

  • 1- Ozon, Ultraviyolet ve diğer atmosferik etkilere ve bu arada organik yıpranmaya karşı dayanıklılığı
  • 2- Silikon macunları ile kaynaşma özelliği 3- Çekme gücünün fazlalığı nedeniyle taşıyıcı fitil kullanımına uygunluğu
  • 4- Dolgu panellerin veya camların genleşmesini çok iyi tolere edebilmesi
  • 5- Yanmaya karşı dirençli olması, 320 °C’ de fiziki özelliklerini kaybetmeden birkaç dakika dayanabilmesi, alev almaması ve kendi kendine sönebilmesi
  • 6- Yüksek ısı kapasitesine sahip olabilmesi ve böylece özellikle cam yüzeylerdeki değişik ısı farklarından doğan gerilmelerin önlenebilmesi
  • 7- Sınırsız renkte yapılabilmesi 8- 60-80 yıl arasında bir kullanım sürecine sahip olabilmesi
Taşıyıcı Macun

Taşıyıcı Macun

Strüktürel silikonun başarısızlığı, suyun cepheden içeri geçmesine, dolayısıyla da, bina bileşenlerinde ve taşıyıcısında hasara yol açar ve onarımı zor ve pahalıdır. Mimaride çeşitlilik sağlayan strüktürel silikon sistemlerde silikonun yapışması en önemli konudur. Silikonun kullanımı ve niteliği de kritik derecede önemlidir. Niteliği ve boyutu doğrudan başarıyı etkiler. Silikonun boyutlandırılmasında; cam boyutu, rüzgar yükü ve silikonun dayanımını içeren bir hesaplama yapılır. Yüzeyle birleştirilen, yüzeye yapıştırılan silikonun boyutu aşağıdaki formülle hesaplanır.

Boyut Hesabı =  ½ x en küçük cam boyutu x rüzgâr yükü /  ½ x en küçük cam boyutu x rüzgâr yükü 

Rüzgâr yükü silikonun boyutlandırılmasında ve hesaplanmasında kritik derecede önemli etkenlerden biridir. Rüzgar gibi deprem yükleri de, cephenin yapılacağı bölge göz önüne alınarak hesaba katılmalıdır. Diğer önemli bir etken de ısısal değişimdir. Isısal değişim sonucu, gerek camda, gerekse taşıyıcı kayıtlarda ve silikonda genleşme söz konusu olur. Bu durumda, ısısal değişim için kesme yönünde bir genleşme olacağı göz önünde bulundurulur. Strüktürel silikonun kullanılacağı çoğu durumlarda % 25 genleşme payı veya orjinal uzunluğun 1,25 kadarı tolerans payı olarak bırakılmalıdır.

Strüktürel Silikon (Taşıyıcı macun) dış veya iç camın iç yüz kenarında, her iki cam kenarında veya çift cam biriminin yan yüzünde bulunabilir. Strüktürel Silikon uygulaması güvenilirliğin sağlanması açısından fabrikada yapılmaktadır. Strüktürel Silikonlu (taşıyıcı macunlu) sistemlerde daha fazla bileşen bulunduğu için, birleşimin tasarımı da karmaşıklaşmaktadır.

Arslangünoğdu Mimarlık olarak yıllardan beri süregelen sektörel tecrübe ve profesyonel ekibimizle Cephe Sistemleri, Mimarlık ve İnşaat alanlarında çözüm odaklı projeler sunuyor, Kurumsal Çözüm Ortağınız olarak hizmet veriyoruz. Bahçeşehir Mimarlık, Bahçeşehir Cephe Sistemleri, Bahçeşehir İnşaat

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*