sdf

Alüminyum Giydirme Cephe Sistem Seçimi, Detayların Hazırlanması ve Projelendirme

Sistem Seçimi, Detayların Hazırlanması ve Projelendirme

Alüminyum giydirme cephe sistemleri, teknik özelliklerine, görünüşe ve bileşen üretim yerine göre farklı gruplara ayrılmaktadır. Sistemler, teknik olarak, ızgaralı (çubuk ya da stick) sistem, yarı panel sistem, panel sistem; görünüşe göre,yatay düşey kapaklı giydirme cephe sistemi, karma sistem yani düşey kapaklı yataysilikonlu veya düşey silikonlu yatay kapaklı sistem, cam cama da denilen mastik taşıyıcılı giydirme cephe sistemi ; bileşen yerine göre, yerli (Türkiye menşeli) ya da yabancı (Almanya, Belçika, Fransa, ABD vb. menşeli) şeklinde gruplandırılır. Kullanılacak alüminyum giydirme cephe kararı, kalite, sistemin binaya uygunluğu, ekonomiklik, montaj süresi vb. kriterlerin ışığında değerlendirilmeli, iş verene anlatılmalı ve en uygun sistem ya da sistemler seçilmelidir.

Mevcut sistemler yeterli değilse yeni bir sistem üzerinde çalışılarak binaya uygun performans değerlerine sahip farklı bir alüminyum giydirme cephe sistemi tasarlanır ve üretilir. Ancak bu durum genellikle yüksek yapılar için geçerlidir. Yeni bir sistem arayışına gidilmesinin şartlarından biri de yeterli miktarda alüminyum giydirme cephe kullanımının yapılmasıdır. Çünkü yeni kalıp ve aksesuar maliyetleri, yeni sisteme ait yapılması gereken test maliyetleri projeye yansımakta düşük metrajlı projeler için metrekare maliyetleri fazlasıyla yükselmekte ve uygulanabilirliği zorlaşmaktadır.

Uygulanacak alüminyum giydirme cephe sistem ya da sistemlerinin seçilmesiyle kesin metraj hesabı yapılır (Şekil 5.7). Kesin metraj hesabında kompakt (spandrel2) ve saydam (vizyon3) bölgeler belirlenir, kullanılacak cam tipleri metrajıyla beraber hesaplanır. Saydam bölgelerde ısı cam, müşterinin istekleri doğrultusunda renklendirilmiş, reflekte veya şeffaf cam olarak kullanılmaktadır. Binanın fonksiyonuna uygun aydınlatma ve güneş kontrol düzeyi belirlenmelidir. Spandrel bölgelerde tek veya çift cam uygulamaları yapılabilir. Ayrıca spandrel bölge uygulamaları tava sistemi ve kara kutu (gölge kutusu ) sistemi olarak ikiye ayrılır. Tava sisteminde arkası folyo veya emaye kaplı, opaklaştırılmış tek cam; argon kaynakla köşeleri birleştirilmiş hava geçirimsiz metal tava ve izolasyon malzemeleri kullanılır. İzolasyon malzemesi metal tavanın içine yerleştirilir, tava ve cam hava sızdırmamak koşuluyla özel malzemeler yardımıyla birleştirilir, normal ısıcam tekniğiyle alüminyum giydirme cephe sistemine monte edilir. Kara kutu yönteminde spandrel bölgede reflekte tek cam veya ısıcam kullanılmaktadır. Isıcamın arkasında bulunan kiriş, parapet veya kolon yüzeyleri üzerinde, cam yüzeyinden minimum 50 mm geride olmak koşuluyla, koyu ve mat renkli, ışık almayan homojen bir yüzey

oluşturulur. Homojen yüzey genellikle siyah tül kaplı cam yünü veya taş yününün kiriş, parapet veya kolon yüzeyine sabitlenmesiyle elde edilir. Gölge kutuları havalandırılmalıdır, aksi takdirde güneş ışıklarının etkisiyle fazla ısınan bölgede bozulmalar meydana gelecektir.

Alüminyum giydirme cephe sistemleri yatay ve düşey alüminyum profiller, cam fitilleri vb. aksesuarların yanı sıra kat arası duman bariyeri, ses izolasyonu ve yalıtım membranından oluşan bileşenlerin bir arada kullanılmasıyla tamamlanmakta ve istenilen performans değerlerine ulaşmaktadır. Kat arası duman bariyerleri genellikle 2 mm galvaniz sacın bükülmesiyle elde edilir. Kiriş veya döşemenin altından başlayan giydirme cephe sistemine kadar uzanan ‘L’ kesitli duman bariyerleri sabitlenirken yanmaz, elastik bantlar kullanılmalıdır. Duman bariyerlerinin kullanım amacı bina strüktüründen 20-25 cm uzaklaşan giydirme cephe sisteminin oluşturduğu boşluktan olası bir yangın anında dumanın diğer katlara geçişini engellemektir. Alüminyum giydirme cephe ankraj sistemleri nedeniyle oluşan boşluktan ses iletimini engellemek için duman bariyerlerinin üzerine kiriş veya döşeme alnına gelecek şekilde izolasyon malzemesi kullanılmalıdır. Kat arası ses izolasyonu için genellikle cam yünü kullanılmaktadır. Kullanılacak izolasyon ebatları binanın fonksiyonuna göre belirlenmelidir. Alüminyum giydirme cephe sistemleri çepeçevre yalıtım membranıyla bohçalanmalıdır. Aksi taktirde ankraj sisteminden dolayı giydirme cephe sistemi ile bina yüzeyi arasında oluşan boşlukta gerekli su izolasyonu sağlanamaz.

Yalıtım membranı, kat arası duman bariyeri ve ses izolasyonu alüminyum giydirme cephe sistemlerini tamamlayan ayrıca maliyeti etkileyen vazgeçilmez bileşenlerdir. Kesin metraj hesabında bu bileşenler hesaplanmalı, farklı kalemler halinde belirtilmelidir. Detaylandırma aşamasında düşey ve yatay profil, parapet üstü, kiriş altı, yan bitiş, alt bitiş ve harpuşta detayları çok önemlidir. Bu detaylar 1/1 ölçekle çizilmeli, herhangi bir problem olup olmadığı kontrol edilmelidir. 1/1 ölçekle çizilen detaylar tüm alüminyum giydirme cephe sistemi üzerine işlenmeli ve projelendirilmelidir. Üçüncü aşamada yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen sistem kararı, toplam metraj ve detaylar doğrultusunda maliyet hesabı yapılır (Tablo 5.4).

Şekil 5.7:  Teklif hazırlama sürecinde sistem seçimi, detayların hazırlanması ve projelendirme aşamasına ait akış diyagramı

Şekil 5.7: Teklif hazırlama sürecinde sistem seçimi, detayların hazırlanması ve projelendirme aşamasına ait akış diyagramı

Arslangünoğdu Mimarlık olarak yıllardan beri süregelen sektörel tecrübe ve profesyonel ekibimizle Cephe Sistemleri, Mimarlık ve İnşaat alanlarında çözüm odaklı projeler sunuyor, Kurumsal Çözüm Ortağınız olarak hizmet veriyoruz. Bahçeşehir Mimarlık, Bahçeşehir Cephe Sistemleri, Bahçeşehir İnşaat

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*