Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Işıklık kış bahcesi

Cam Cephe Ana Profil

Ana Profil

İşlevi; cephe düzleminde bulunan cam ve dolgu birimlerinin ağırlıklarından doğan düşey yükleri ve bunlara etkiyen yatay yükleri taşıyarak fazla ötelenmelerini engellemektir. Ana profil, düşey ve yatay konumlarda olmakta ve çoğunlukla cephe düzleminin iç tarafında yer almaktadır.

Işıklık cam çatı

Işıklık cam çatı

Cam ve dolgu birimlerinin iç yüzey kenarları bu profil ile dıştaki baskı profili arasında sıkıştırılır. Tek veya birbirine geçen iki bileşenden oluşabilir. Rijitliğini arttırmak amacıyla içerisine ayrı bir destek profil geçirilebilir. Şekilsel açıdan baskı profilli sistem ile Strüktürel Silikonlu (taşıyıcımacunlu) sistem arasında belirgin farklar olmamakla beraber, Strüktürel Silikonlu sistemlerde ayrıca ek profillerin ana profiller ile bağlantısı söz konusudur.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*