elik takviyeli giydirme cephe sistemleri

Giydirme Cephe Sistemleri

GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ

Günümüzde pek çok türde giydirme cephe sistemleri mevcuttur ve bu konuda çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Bu sınıflandırmalar içinde farklı değişkenlere göre ve en detaylı olanını, farklı çizelgelerle Eekhout sunmuştur.

Bu sınıflamada araştırmacı, cephe sistemlerini farklı başlıklar altında sınıflamıştır. Bunlar: · Doluluk, boşluk ve yapım şekillerine göre cepheler · Yapım malzemeleri ve panel dolgularına göre cepheler · Montaj (yerinde yapım) tekniğine göre cepheler · Yüzey sayılarına göre cepheler · Önemli ikincil özelliklerine göre cepheler şeklindedir. Bir başka sınıflamada, genel olarak giydirme cephe türleri beş başlıkta incelenmiştir.

 • • Çubuk sistem
 • • Panel sistem
 • • Ünite sistem
 • • Ünite ve kayıt sistem
 • • Kolon ve parapet kapatan sistem.

Bu sınıflama, mevcut sistemleri ele almış ve panelin kompozit metallerden, ünitenin ise opak ve cam alanlardan oluşması gibi malzeme ve üretimden kaynaklanan çok küçük bir farkla ayrıldıklarını belirtmiştir. Diğer sınıflamalardan biri ise Aygün tarafından yapılan olup, giydirme cepheler yedi ana başlıkta incelenmiştir.

 • • Cephe modülüne göre giydirme cepheler
 • • Derzlerde sızdırmazlığa göre giydirme cepheler
 • • Taşıyıcı ızgaraya göre giydirme cepheler
 • • Bağlantı durumuna göre giydirme cepheler
 • • Yerleştirme yönüne göre giydirme cepheler
 • • Dolgu birimine göre giydirme cepheler
 • • Izgara ve dolgu birimi ilişkisine göre giydirme cepheler

Bu çalışmada ise cam giydirme cephe sistemleri, bağlantı durumuna göre (ızgaracam bağlantısı) esas alınarak incelenmiştir;

 • 1-Baskı Profilli Sistemler (Konvensiyonel Cam Cepheler)
 • 2-Taşıyıcı Macunlu Sistemler (Strüktürel Silikonlu Sistemler)
 • 3-Noktasal Bağlantılı Sistemler (Spider Sistemler)
 • 4-Karma Sistemler
Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi

Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi

Yapı taşıyıcı sistemi ile cephe ızgarası veya panelleri arasındaki bağlantılar, döşeme kenarının üstünde, alnında veya altında yapılabilir. Dikmelerin bağlantı noktasından asılması en rasyonel ve yaygın çözüm olmakla birlikte, o noktaya oturtulması da olanaklıdır. Bina taşıyıcı sistemi ile cephe ızgarası arasındaki bağlantının ara kat döşemesi üzerinde yapılması uygulama kolaylığını getirirken, alnında yapılması cephe sisteminin tümüyle iç ortamdan bağımsız olmasını sağlar. Cephe sisteminde dikmelerin asılması veya oturtulması farklı sonuçlar verir. Dikmelerin asılması durumunda, ızgara yüklendiğinde dikmeler çekmeye çalışır ve bir bükülme ortaya çıkmaz.

Kat döşemeleri arasındaki uygulamada biri sabit, diğeri kayar iki adet, döşeme üzerinde bulunan taşıyıcı parapetten yararlanılması durumunda biri sabit, diğer ikisi kayar üç adet mesnet noktası bulunmaktadır [3]. Mesnet sayısının iki olması bağlantı birleşen sayısını azaltır ve taşıyıcı bir parapet duvarını gerektirmez. Ama üçlü mesnet durumunda rijitlik arttığından dikme kalınlığı azalır.

Cam birleşimi, sistemdeki tek veya çift camların taşıyıcı ızgaraya bağlantı şeklini belirtmektedir. Üç ayrı türü bulunmaktadır;

 • 1. Baskı profilli
 • 2. Taşıyıcı macunlu (Strüktürel silikonlu)
 • 3. Karma birleşimlerdir.

Baskı profilli birleşimlerde camı kenarları boyunca dış taraftan içe doğru sıkıştıran bir baskı profili bulunmaktadır. Bazı sistemlerde baskı profili her cam birimi için ayrı bir tane olmak üzere toplam iki birleşenden oluşmaktadır. Taşıyıcı macunlu birleşimlerde ise kenarlar boyunca macun ve ek profiller yardımıyla ızgaraya bağlantı sağlanmaktadır [3]. Böylece dış yüzde bir profil kalınlığı algılanmamaktadır. Bu tür de ikiye ayrılmaktadır; arka ve ön bağlantı. İlkinde macun kesme gerilmesi, ikincisinde ise altta basınç, üstte ise çekme gerilmesi etkisindedir. Karma birleşimlerde ise camın yatay kenarlarında baskı profilli, düşey kenarlarında ise taşıyıcı macun ile birleşim yapılır.

Arslangünoğdu Mimarlık olarak yıllardan beri süregelen sektörel tecrübe ve profesyonel ekibimizle Cephe Sistemleri, Mimarlık ve İnşaat alanlarında çözüm odaklı projeler sunuyor, Kurumsal Çözüm Ortağınız olarak hizmet veriyoruz. Bahçeşehir Mimarlık, Bahçeşehir Cephe Sistemleri, Bahçeşehir İnşaat

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*