Alüminyum Binaların

Dış Cephe

Dış Cephe

Özellikle son yıllarda yaşanılan arazi sıkıntısı nedeniyle binaların düşeyde yükselmesi günümüz mimarisinde önem kazanmış ve çok katlı binalar inşa edilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda cephelerde geniş yüzeyli cam kullanımı yaygın hale gelmiş ve giydirme cephe sistemleri binalarda önemli bir yer edinmiştir.

Bir başka deyişle, yapı sistemlerindeki teknolojik ilerlemeler, estetik kaygılardaki değişim, toplumsal ve kültürel gelişmeler ve camın çok katlı binalarda kullanılması ile ortaya çıkan yapı formlarının taşıyıcı sistemlerine dıştan tespit yöntemiyle takılan panellerden oluşan Dış cephe sistemlerinin kullanımı, giderek artmaktadır. Cam giydirme sistemlerinin günümüzde yaygın olarak kullanılması, sistemlerin avantaj ve dezavantajlarının doğru analiz edilmesini gerek imalatçı gerekse tasarımcı açısından zorunlu hale getirmiştir. Farklı malzeme ve uygulama alternatifleri bulunan bu sistemin doğru seçilmesi, uygulanmak istenen özellik, performansların ve bileşenlerinin bilinmesi ile mümkündür.

Alüminyum Binaların

Alüminyum Binaların

Dış cephe sistemlerindeki bu yaygın kullanım dikkate alınarak bu çalışmada, dış cephe sistemleri, bağlantı durumuna göre (ızgara-cam bağlantısı) incelenerek, dış cephe sistemleri performans gereksinimleri ve bileşenleri ayrı ayrı ele alınmış ve bir sistem değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme neticesinde dış cephe sistemleri bağlantı durumuna göre gereksinim, sistem ve bileşenlerin tablo yardımıyla ilişkilendirilmesi ve karşılaştırılması yapılarak genel anlamda bu tez ile, giydirme cephe sistemlerinin ızgara cam bağlantısına göre performans özellikleri ve bileşenleri ele alınarak karşılaştırılmalar eşliğinde sistem üreticilerine, tasarımcılara ve kullanıcılara hangi sistemin daha verimli ve sorunsuz olabileceği konusunda bir fikir verilmeye çalışılmıştır. Dünyada uygulanan çözümler ve araştırmalar sonucunda dış cephe sistemlerindeki belirsizlikler günümüzde daha azalmıştır. Birçok dış cephe sistemi (Cephe modülüne derzlerde sızdırmazlığa, taşıyıcı ızgaraya, bağlantı durumuna, yerleştirme yönüne, dolgu birimine, ızgara ve dolgu birimi ilişkisine göre)

ülkemizde de kullanılmakta olup üreticiye ve tasarımcıya detaylı bir şekilde inceleme ve irdeleme imkânı sunarak tasarımcının ve üreticinin bu sistemler hakkındaki bilgisini ve deneyimini arttırma şansı sunmaktadır.

Arslangünoğdu Mimarlık olarak yıllardan beri süregelen sektörel tecrübe ve profesyonel ekibimizle Cephe Sistemleri, Mimarlık ve İnşaat alanlarında çözüm odaklı projeler sunuyor, Kurumsal Çözüm Ortağınız olarak hizmet veriyoruz. Bahçeşehir Mimarlık, Bahçeşehir Cephe Sistemleri, Bahçeşehir İnşaat

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*