Başlıksız 3

Alüminyum Giydirme Cephelerde Deprem Etkisi

Deprem Etkisi

Deprem bölgelerinde, binanın taşıyıcı strüktüründe alınan önlemlerin yanı sıra giydirme cephe uygulamalarında da önlemler alınmalı, uygun detay çalışmaları yapılmalıdır. Giydirme cephe sistemleri özel detay çözümleriyle yatay yüklere dayanımlı ve tolore edebilir olmalı yapının taşıyıcı sisteminde meydana gelecek hareketlerden yalıtılmalıdır. Alüminyum giydirme cephe sistemleri deprem etkisiyle alüminyum profillerde ve bağlantı noktalarında kırılma, kopma riskinin yanı sıra camlarda kırılma ve camın kırılması sonucu insan hayatını tehdit edecek olasılıklara karşı uygun detay çözümleri içermelidir.

basliksiz-3

Tablo 3.1

Detay çözümünde karşılaşılan iki temel prensip bulunmaktadır. Bunlardan ilki cephe panellerinin deprem esnasında düzlemsel hareket etmesi (kayması), diğeri ise panellerin düzlem içinde dönmesine olanak sağlayan detay çözümleridir . Paneller dönme hareketi için bir sabit bir hareketli mesnetle taşıyıcı yapı strüktürüne bağlanmalıdır. Panellerin kayma hareketi için Amesnet noktalarında özel ankraj elemanları kullanılmalıdır. Alüminyum giydirme cephe sistemleri taşıyıcı strüktürlerine göre çubuk (stick) sistem, yarı panel sistem ve panel sistem olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Tablo 3.1). Çubuk (stick) sistemler, cephe tasarımına uygun olarak belli akslarda yapının taşıyıcı.

strüktürlerine ankre edilen düşey profillerin arasına yatay alüminyum profillerin yerinde montaj edilmesi esasına dayanır. Düşey alüminyum profiller ek alüminyum profillerin yardımıyla iç içe geçme prensibine uygun olarak monte edilmektedir. Bu sistemlere ait detaylar deprem yükünü indirgemeye elverişli olmamakla birlikte, şantiye ortamında uzun süren montaj aşaması dolayısıyla da işçilik hatalarına karşı açık sistemlerdir. Yarı panel sistemlerde panel sistemler arasındaki temel fark yarı panel sistemlerde cam montajının şantiyede yapılmasıdır. Dolayısıyla her iki sistem çözümü yatay ve düşey hareketlere elverişlidir. Panel sistemlerde bir kat veya iki kat aynı anda örülebilmekte, kullanılan alüminyum profillerin, sistem bileşenlerinin ve camın ağırlığına bağlı olarak yatayda birden fazla akstan oluşan paneller kullanılmaktadır. Panel sistemler şantiyede oluşacak olası işçilik hatalarını minimize etmekte ve hızlı monte edilmekte dolayısıyla kötü hava koşullarından minimum düzeyde etkilenmektedir. Camın kırılmasını önlemek için deprem yükü altında camın yatay ve düşey hareketlerine olanak sağlayacak alüminyum sistemler seçilmelidir.

Arslangünoğdu Mimarlık olarak yıllardan beri süregelen sektörel tecrübe ve profesyonel ekibimizle Cephe Sistemleri, Mimarlık ve İnşaat alanlarında çözüm odaklı projeler sunuyor, Kurumsal Çözüm Ortağınız olarak hizmet veriyoruz. Bahçeşehir Mimarlık, Bahçeşehir Cephe Sistemleri, Bahçeşehir İnşaat

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*