Başlıksız 1 1

Alüminyum Giydirme Cephe Sistemlerinin Uygulama Öncesi Seçim Süreci

Uygulama Öncesi Seçim Süreci

Bir binanın oluşumu, bina yapımı fikrinin doğduğu andan yıkımına kadar olan süreç içinde gerçekleşir. Bu süreç planlama, inşaat ve kullanım olmak üzere üç aşamadan oluşur. Bina planlaması avan proje, kesin proje, uygulama projesi ve ihale evrelerinden meydana gelir (Şekil 5.1).

Şekil 5.1: Bina oluşumu ve giydirme cephe sistem seçimi süreç ilişkisi.

Şekil 5.1: Bina oluşumu ve giydirme cephe sistem seçimi süreç ilişkisi.

Giydirme cephe sistemleri bina performansını, maliyetini direkt etkiler. Giydirme cephe sisteminin oluşum süreci planlama aşamasında başlar. Mal sahibinin estetik, fonksiyon, ekonomi, prestij gibi olası hedefleri vardır (Şekil 5.2). Cephe danışmanı avan projeden kesin projeye geçiş aşamasında, uygulama projesi aşamasında detay (nokta ve genel detay), statik değer ve genel cephe modülasyon çalışmalarını yapar. İhale evresinde şartname hazırlanmasından sorumludur. Şartname hazırlarken gelişmeler konusunda sistem üretici firma ve uygulayıcı firma ile görüşmeli bilgi almalıdır. Uygulayıcı firma ihale evresinde akışa dâhil olmalıdır (Şekil 5.1). Ancak,Türkiye’deki genel işleyişte uygulama firmaları danışmanın görevini de üstlenmiştir. Bölüm 5.1’de bu aşamalar uygulayıcı firmanın teklif ve projelendirme bölümü altında detaylıca anlatılmış ve analiz edilmiştir (Şekil 5.4).

Şekil 5.2: Mal sahibinin bina ve cephe oluşumunda olası hedefleri

Şekil 5.2: Mal sahibinin bina ve cephe oluşumunda olası hedefleri

Son döneme kadar alt yüklenici (uygulayıcı firma) müşteri ve mimar danışmanıydı. Artık uzman firmalar, bünyelerinde bulunan profesyonel cephe danışmanlarıyla, işveren, mimar ve genel yüklenici firmalarla çalışmakta uygun cephe seçimine yön vermektedir. Büyük kentlerde bu gelişme başlamıştır, ancak bu bilginin kırsalda yayılması uzun zaman almaktadır.

Şekil 5.3: Alüminyum giydirme cephe sistem seçim sürecinde roller arası ilişkiler.

Şekil 5.3: Alüminyum giydirme cephe sistem seçim sürecinde roller arası ilişkiler.

Giydirme cephe tarihinin eskiye dayandığı ülkelerde, danışmanlık firmaları uzmanlaşmıştır ve uygun cephe seçiminde etkin rol almaktadır. Ülkemizde danışmanlık firmalarının oluşumu çok yenidir. Süreç içinde danışman üç farklı tipte olabilir. Bir, cephe danışmanlık firması, CWG gibi. İki, mekanik, sıhhi tesisat danışman firması olabilir. Otomasyon sistemleri vb. koordine eder. Üç, danışman mal sahibinin maaşlı elemanı olabilir. İş bazında sözleşmeli olarak çalışır. Alt yükleniciyi (uygulayıcı firmayı) kontrol eder. Ucu açık sözleşme yapabilir, iş oldukça çalışır.

Sistem gelişimi üzerine uzmanlaşmış firmalar ‘sistem firması’ olarak adlandırılmaktadır. Birçok ülkede sistem firmaları cephe detaylarının gelişimi ve yeni sistem önerileri üzerine çalışmaktadır. Bu firmalar cephe bileşenlerinin standartlara uygun üretimini gerçekleştirmekte ve garanti etmektedir. Yüklenici (uygulayıcı) firmalar, seçilen sistemlerin binaya zamanında ve doğru uygulanmasından sorumludur. Sistem üretici firma işveren, cephe danışmanı, genel yüklenici ve mimarla ilişki halindedir (Şekil 5.3). Binaya ve taleplere uygun sistem alternatiflerini anlatır, sistemin ve bileşenlerin garantisini verir, uygulamaya karışmaz ancak uygulamayı belirli dönemlerde gelip denetler. Doğru olup olmadığını raporlar. Sistemini uygulayan firmalar hakkında işveren grubuna (mal sahibi, genel yüklenici, cephe danışmanı, mimar) bilgi verir. Binanın bulunduğu yeri, tipini, iklim koşullarını ve coğrafi konumu dikkate alarak en uygun firmayı önerir.

Tablo 5.1: Teklif ve Uygulama Projelerinin Oluşumunda Müşteri ve Firmadan       Alınan Bilgiler

Tablo 5.1: Teklif ve Uygulama Projelerinin Oluşumunda Müşteri ve Firmadan Alınan Bilgiler

Giydirme cephe işi alt yükleniciye (uygulama firması) ihale yoluyla genel yüklenici veya işveren tarafından direkt verilebilir. İş cephe danışmanından gelebilir ya da üçünün genel görüşmesi ve kararıyla verilir (Şekil 5.3). Alüminyum giydirme cephe sistemleri, zaman, mekan ve hafiflik avantajlarıyla sıkça tercih edilen dış cephe kaplamalarıdır. Özellikle büyük ölçekteki projeler; alüminyum giydirme cephelerin sağladığı hızlı üretim ve montaj, iç ortamda yüksek konfor düzeyi, katmanlaşma, farklı yükseklik ve yönlerdeki iklim şartlarına uygunluk, meteorolojik etkenlerden etkilenmeme nitelikleri sayesinde istenilen koşullarda ve performansta kolaylıkla çözülmekte ve uygulanmaktadır.

Kesin proje evresinde alüminyum giydirme cephe kaplanacak alanlar belirtilmektedir. Ancak alüminyum giydirme cephe sisteminin teklif ve uygulama projelerinin oluşumunda cepheyi üreten ve uygulayan firma ile mal sahibi veya mal sahibi adına çalışan mimarın karşılıklı vermeleri gereken bilgiler vardır (Tablo 5.1). Firma müşteriden aldığı bilgileri değerlendirerek çeşitli öneriler geliştirir. Bu bilgiler müşteriden ve firmadan alınan veriler olmak üzere iki başlıkta toplanmaktadır.

Arslangünoğdu Mimarlık olarak yıllardan beri süregelen sektörel tecrübe ve profesyonel ekibimizle Cephe Sistemleri, Mimarlık ve İnşaat alanlarında çözüm odaklı projeler sunuyor, Kurumsal Çözüm Ortağınız olarak hizmet veriyoruz. Bahçeşehir Mimarlık, Bahçeşehir Cephe Sistemleri, Bahçeşehir İnşaat

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*