Başlıksız 2

Alüminyum Giydirme Cephe Sistem Seçiminde Etkili Olan Kriterler

ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEM SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN KRİTERLER

Bina kabukları kalıcı, ekonomik, estetik olarak tatmin edici, hava şartlarına karşı yalıtımlı, strüktürel olarak sağlam ve güvenli olmalıdır. Psikolojik olarak çevreyi görmek çok önemlidir. Çevresel olarak sorulması gereken sorulursa; ısı, solar radyasyona (güneş ısısı ve ışığı olmak üzere) nasıl tepki verdikleri, ısı kaybının nasıl minimize edildiği ve gürültü kontrolünün nasıl olduğudur. Kabuk, geniş anlamda iç çevrenin dış çevreden nasıl etkilendiğini tanımlamaktadır. Binanın ana taşıyıcı strüktüründen bağımsız, yük taşımayan ancak yük ileten giydirme cephe sistemleri, ince bir kesitle yapı fiziği sorunlarını çözen dış kabuk sistemleridir. Giydirme cephe sistemleri bazı etkenlere karşı geçirimsiz bazılarına karşı yarı geçirimli ya da tamamen geçirimli olmalıdır. Giydirme cephelerden beklenen performans değerleri belirli standartlara uygun olmalıdır (Tablo 4.1).

Tablo 4.1: Pencereler, Giydirme Cepheler ve Işıklılar İçin En Önemli Standartlar

Tablo 4.1: Pencereler, Giydirme Cepheler ve Işıklılar İçin En Önemli Standartlar

Alçak yapılara nazaran farklı etkenlere maruz kalan yüksek yapılarda dikkat edilmesi gereken kriterlerdeki farklılıklar, yükseldikçe rüzgar etkisinin artması, yüksek yapıların yoğun olduğu bölgelerde meydana gelen hava sıkışması ve türbülans etkisi, türbülansın etkisiyle Marilyn Monroe efekti de denilen yağmur sularının ve kar yağışının üst katlara doğru çıkması, ters yündeki hareketi, ısı kaybının kazancının daha yüksek olması, giydirme cephelerin kapladığı geniş yüzeylerde oluşan genleşme oranının daha fazla olması, malzeme yorulma düzeyinin yüksekliği, yağmurun geliş açısındaki farklılıklar ve yoğunluğu, etki eden gürültü şiddeti, yangın etkisi, prestij olgusu, cephe temizliği ve bakımıdır .

Tablo 4.2: Giydirme Cephe Seçimini Etkileyen Kriterler

Tablo 4.2: Giydirme Cephe Seçimini Etkileyen Kriterler

Tasarlanan fonksiyona uygun cephe tasarımı önemli bir karardır. İleride bina fonksiyonunda meydana gelecek değişikliklere uyumlu olmalıdır. Alüminyum giydirme cephe tasarımında maliyet önem kazanmakta, doluluk boşluk oranı ve kaplanacak yüzey alanı, maliyeti, prestij olgusunu ve fonksiyonelliği etkilemektedir. Alüminyum giydirme cepheler, uygulanacak bina bazında düşünülmeli, genleşme oranına, kat yüksekliklerine ve etki eden rüzgar yüküne uygun profil kesiti seçilmeli, uygun detaya karar verilmeli, kolay ve hızlı monte edilmelidir. İşçilikten kaynaklanması mümkün olan hataları minimize eden sistemler tercih edilmelidir. Alüminyum giydirme cephe sistemlerinin ısı yalıtım değerleri, ısıtma havlandırma sistemlerinin kapasitelerini ve seçimlerini etkilemektedir (Tablo 4.2).

Arslangünoğdu Mimarlık olarak yıllardan beri süregelen sektörel tecrübe ve profesyonel ekibimizle Cephe Sistemleri, Mimarlık ve İnşaat alanlarında çözüm odaklı projeler sunuyor, Kurumsal Çözüm Ortağınız olarak hizmet veriyoruz. Bahçeşehir Mimarlık, Bahçeşehir Cephe Sistemleri, Bahçeşehir İnşaat

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*